WhatsApp Destek
HABERLER
Destek Başvuru Süresi Uzatıldı
29.03.2013
19 Mart 2013  SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28592
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE
2012 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT VE BAKLAGİL
FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI
UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/42)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/8)
MADDE 1 – 27/6/2012 tarihli ve 28336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/42)’nin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“ç) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararda belirlenen havzalarda 2012 yılı üretim sezonunda üretilerek satışı yapılan; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullananlar), soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerine Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından tarımsal veriler ve uydu görüntüleri kullanılarak oluşturulan Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli’nde belirlenen verimlere göre destekleme ödemesi yapar.
d) Ek-1 de yer alan başvuru dilekçesi ve 2012 yılı ÇKS kayıtlarında farklı il ve ilçelerde üretim yaptığını beyan eden üreticilerin; üretici ve ürün bazında ekim alanları/ağaçların bulunduğu alanlar ile ilgili bilgileri, “Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli”nde belirlenen verimleri dikkate alarak değerlendirir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinde fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru başlangıç tarihi 1/10/2012, son başvuru tarihi 31/5/2013’tür. Başvurularda ürün alım ve satım belgeleri olan fatura ve müstahsil makbuzlarının düzenlenme tarihi en son 30/4/2013’tür.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ 27/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
 
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
27/6/2012
28336
Bizi Takip Edin
Dijital yolculuğumuzda bize eşlik edin.
BAŞA DÖN
ÜCRETSİZ BİLGİ HATTI
Merak ettiğiniz tüm sorularınızı yanıtlayalım.
ADANA ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Ulu Cami Mah. Abidinpaşa Cad. No:76 Seyhan/ADANA
0322 352 78 59
Adana Çiftçiler Birliği © 2024 Tüm Hakları Saklıdır.